collapse collapse

* Pretraga oglasa

Tražim:

Seksualno opredeljenje:

Starost:
od:    do:

Grad:


Korisničko ime:* Najaktivnije:


Uslovi koriscenja

                  PRAVILA I USLOVI KORIŠCENJA ZA POSETIOCE1.Pristup sajtu «www.sexoglasi.net» imaju svi korisnici interneta, uz odgovarajuca ogranicenja. Pristupom na sajt i korišcenjem bilo kog dela sajta «www.sexoglasi.net» automatski prihvatate sva aktuelne uslove korišcenja.
2.Uslovi korišcenja se odnose na svakog posetioca stranice «www.sexoglasi.net» i svaki posetilac je dužan da ih pažljivo procita i da ih prihvati. Prihvatanjem ovde utvrdenih uslova i pravila od strane svakog pojedinacnog posetioca znaci davanje bezuslovne saglasnosti da ce u svemu poštovati i primenjivati ovde utvrdene uslove i pravila.
Posetioci sajta su dužni da redovno citaju pravila korišcenja, stoga se smatra da su korisnici kontinuiranim korišcenjem «www.sexoglasi.net» sajta ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišcenja, kao i da su ih razumeli u celosti.
3.Ni jedan deo sajta «www.sexoglasi.net» ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.
«www.sexoglasi.net» zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama «www.sexoglasi.net» može obavestiti korisnike putem maila ili objavljivanjem na portalu. Korišcenjem bilo kojeg sadržaja na «www.sexoglasi.net sajtu smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima.
«www.sexoglasi.net» nece odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slucajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogucnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranama.
4.Sve sadržaje sajta «www.sexoglasi.net» koristite na vlastitu odgovornost upoteba podataka objavljenih na sajtu «www.sexoglasi.net» predstavlja slobodnu volju svakog posetioca ponaosob. Posetilac, kao i registrovani korisnik sam odgovara za procenu tacnosti, potpunosti ili korisnosti bilo kojeg sadržaja dostupnog putem sajta «www.sexoglasi.net.
Sadržaji koji su objavljeni od strane registrovanog korisnika sajta «www.sexoglasi.net» su vlasništvo tog korisnika. i «www.sexoglasi.net» nije ni na koji nacin odgovoran za sadržaje koje registrovani korisnici objavljuju, odnosno nije odgovorna za tacnost, kompletnost, zakonitost, pouzdanost i dostupnost sadržaja.
5.Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisnickim imenom odgovoran je iskljucivo vlasnik tog naloga.
«www.sexoglasi.net» nema nikakvu obavezu da pregleda bilo kakve poruke, informacije ili sadržaje (u daljem tekstu: 'poruke') koje na svojim stranicama objave registrovani korisnici i ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu vezano za bilo koje takve poruke. Uprkos gore recenom «www.sexoglasi.net» može povremeno kontrolisati poruke na sajtu i može odbiti da prihvati i/ili da ukloni bilo koju takvu poruku koja je u suprotnosti sa pravilika korišcenja sajta koja se odnose na posetioce, kao i sa pravilika koja se odnose na registrovane korisnike.
«www.sexoglasi.net» nije odgovoran ni jednom posetiocu za štetu koju pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišcenjem sajta .
«www.sexoglasi.net» nije odgovoran za eventualnu nemogucnost korišcenja servisa, od strane posetilaca.
«www.sexoglasi.net» nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa usled elementarnih nepogoda ili problema funkcionisanja interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, nestanka struje, nesaradnji trecih lica itd.
6.Saglasni ste da «www.sexoglasi.net», kao i bilo ko od službenika, direktora, zaposlenih ili zastupnika nece biti odgovorni po bilo kom osnovu za bilo kakvu indirektnu, kaznenu, posebnu, posledicnu, slucajnu ili posrednu štetu koja nastaje iz ili u vezi s upotrebom sajta ili iz kašnjenja ili nemogucnosti upotrebe sajta, cak i u slucaju da je «www.sexoglasi.net» svestan mogucnosti nastanka takvih šteta.
7.Ovo ogranicenje odgovornosti obuhvata, ali se ne ogranicava na prenos bilo kojeg komipjuterskog virusa koji bi mogao da zarazi opremu korisnika, kvar mehanicke ili elektronske opreme ili komunikacionih linija, telefonske ili druge probleme u vezama (npr. ne može da se ostvari vezu sa svojim davaocem (provajderom) Internet usluge), neovlašceni pristup, kradu, greške operatera i druge probleme u radu ili bilo kakav cin više sile.
8. Sajt sexoglasi.net moze, u promotivne i marketinske svrhe stimulisati clanove
da dodju na sajt, registruju se ili da nastave sa koriscenjem istog.
sexoglasi.net moze kroz razne akcije, stimulisati clanove  i to:
kroz broj slika koje postave, koliko dugo vremenski su clanovi sajta,koliko minuta su dugo proveli na vezi, ili koliko puta je njihov profil bio trazen.sexoglasi.net ne odgovara ako neko zloupotrebi akcije stimulisanja clanova, niti je odgovoran za bilo sta u vezi akcije.
Ako neki korisnik primeti da drugi korisnik zloupotrebljava servis, duzan je da prijavi podrsci sajta.
«www.sexoglasi.net» ne može da garantuje niti garantuje stalan, neprekidan ili siguran pristup web sajtu.
9.Upoznati ste i saglasni ste da je «www.sexoglasi.net» samo posrednik za upoznavanje ljudi putem sajta. Bilo kakav odštetni zahtev u vezi s nekim propustom ili povredom koji se ticu usluga ponudenih putem sajta ogranicava se na odštetne zahteve prema nekom ili svim pružaocima doticnih usluga.
«www.sexoglasi.net» ovim odbacuje bilo kakvu odgovornost, zasnovano na bilo kom osnovu, ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na odgovornost za bilo kakvu direktnu, kaznenu, posebnu, posledicnu, slucajnu ili posrednu štetu u vezi s uslugama koje je obezbedio.
«www.sexoglasi.net» zadržava pravo da se koristi svim pravnim lekovima koji su predvideni zakonom i opravdan je u slucaju kršenja ovih pravila i važecih pravnih propisa, ukljucujuci i pravo blokade pristupa sajtu s odredene Internet adrese.
10.«Phonedate» je servis za posredovanje – upoznavanje ljudi. Podatke, kao što su ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa su podaci koje samo «Phonedate» može da vidi i obezbeduje tajnost ovih podataka.
11.Razgovor izmedu dva lica, korisnika «Phonedate»-a je privatan razgovor. «Phonedate» nema uvid u sadržilu razgovora i svako lice licno odgovara za svaku izgovorenu rec.
Cena poziva je 60 dinara za pola minute razgovora.
Tarifiranje, obracun i naplatu poziva vrši Telekom Srbija, koji je iskljucivo odgovoran za navedene radnje, «www. sexoglasi.net» ne odgovara za tarifiranje, obracun i naplatu poziva.
12.Razgovor izmedu dva lice je ogranicen na maksimalno vreme trajanja od 10 minuta. Nakon isteka vremena od 10 minuta, Telekom Srbija automatski prekida poziv. Svako lice može da ponovnim pozivom broja telefona «Phonedate»-a naknadno da uspostavi kontakt sa profilom sa kojim je prethodno razgovarao. «Phonedate» nije odgovoran za prekid razgovora, niti za posledice koje mogu da proizadu usled prekida razgovora.
«Phonedate» je ovlašcen da iz bilo kog razloga uskrati uslugu bilo kom korisniku, tako što ce odbiti da preusmeri poziv. Ukoliko «Phonedate.» iz bilo kog razloga ne preusmeri poziv na drugog korisnika nije u obavezi da izvrši povracaj novca.
Korisnike sajta su dužni da redovno citaju pravila korišcenja, stoga se smatra da su korisnici kontinuiranim korišcenjem «www.sexoglasi.net» sajta ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišcenja, kao i da su ih razumeli u celosti.
13.Ni jedan deo sajta «www.sexoglasi.net» ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.
«www.sexoglasi.net» nece odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slucajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogucnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranama.
Sadržaji i usluge sajta koji su dostupni samo registrovanim korisnicima su naglašeni na svakoj strani sajta «www.sexoglasi.net»
Sadržaji koji su objavljeni od strane registrovanog korisnika sajta «www.sexoglasi.net» su vlasništvo tog korisnika i sajt «www.sexoglasi.net» nije ni na koji nacin odgovoran za sadržaje koje registrovani korisnici objavljuju, odnosno nije odgovorna za tacnost, kompletnost, zakonitost, pouzdanost i dostupnost sadržaja ili kvalitet sadržaja unetih od strane korisnika i ograduje se od mišljenja i stavova iznetih od strane korisnika.
Registracijom na sajt «www.sexoglasi.net» korisnik je obavezan uneti potrebne podatke i odabrati korisnicko ime i lozinku. Nakon registracije korisnku se otvara nalog na sajtu «www.sexoglasi.net» pod izabranim korisnickim imenom i lozinkom.
«www.sexoglasi.net» objavljuje samo one podatke koje je registrovani korisnik spreman da pruži na uvid trecim licima. Svi ostali podaci se smatraju poverljivim i nece biti objavljeni, dati na uvid trecem licu, ili na bilo koji nacin korišceni bez pristanka.
«www.sexoglasi.net» se ne može smatrati odgovornim za neovlašceno korišcenje naloga, niti za eventualnu štetu nastalu na taj nacin. 14.Registrovani korisnik je dužan da odmah prijavi administratoru sajta «www.sexoglasi.net» neovlašceno korišcenje njegovog naloga.
«www.sexoglasi.net» nije odgovaran ako neko na bilo koji nacin zloupotrebi neki podatak koji je clan stavio na uvid javnosti.
«www.sexoglasi.net» nije odgovoran za eventualnu nemogucnost korišcenja servisa, od strane korisnika. Sajt «www.sexoglasi.net» nije odgovoran ni jednom korisniku za štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišcenjem sajta .
«www.sexoglasi.net» nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa usled elementarnih nepogoda ili problema funkcionisanja interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, nestanka struje, nesaradnji trecih lica itd.
Saglasni ste da «www.sexoglasi.net», kao i bilo ko od njihovih službenika, direktora, zaposlenih ili zastupnika nece biti odgovorni po bilo kom osnovu za bilo kakvu indirektnu, kaznenu, posebnu, posledicnu, slucajnu ili posrednu štetu koja nastaje iz ili u vezi s upotrebom sajta ili iz kašnjenja ili nemogucnosti upotrebe sajta, cak i u slucaju da je «www.sexoglasi.net» svestan mogucnosti nastanka takvih šteta.
15.Ovo ogranicenje odgovornosti obuhvata ali se ne ogranicava na prenos bilo kojeg kompjuterskog virusa koji bi mogao da zarazi opremu korisnika, kvar mehanicke ili elektronske opreme ili komunikacionih linija, telefonske ili druge probleme u vezama, neovlašceni pristup, kradu, greške operatera i druge probleme u radu ili bilo kakav cin više sile. «www.sexoglasi.net» ne može da garantuje niti garantuje stalan, neprekidan ili siguran pristup sajtu.
Kao registrovani korisnik sajta «www.sexoglasi.net» obavezujete se da necete:
- maltretirati, ugrožavati, vredati, pretiti, obmanjivati ili na bilo koji nacin povredivati prava drugih korisnika;
- svoje komentare u sekciji "ispovesti" pisu nejasno, skrecuci sa teme, kao i da necete slati besmislene poruke samo reda radi;
- pisati teksta ili delova teksta ALLCAPS jer se taj nacin pisanja prema internet bontonu smatra vikanjem, a to ovde nije dobrodoslo;
- pisati tekstove i objavljivati slike, kojima se vreda javni moral, nacionalna pripadnost, pripadnost odredenoj drustvenoj grupi, etnickoj zajednici, veri i sl;
- reklamirati sadržaj drugih foruma, drugih sajtova, širiti mrežni marketinga na bilo kom delu foruma u internet ili real-life formi;
- postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi nacin ucinili dostupnim bilo koji sadržaj kojim je vredaju parava intelektualne svojine;
- postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi nacin ucinili dostupnim bilo koji materijal koji je nepristojan, klevetnicki, odnosno na bilo koji nacin štetan za drugog korisnika sajta ili neko trece lice;
- postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi nacin ucinili dostupnim bilo koji materijal koji sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi kompjuterski kod napravljen da naruši ili limitira funkcionalnost bilo kog kompjuterskog softvera;
- postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi nacin ucinili dostupnim bilo koji materijal koji predstavlja promotivni materijal, "junk mail", "spam", "lance srece", "piramidalne sheme";
- postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi nacin ucinili dostupnim materijal koji nemate pravo uciniti dostupnim po bilo kom osnovu, a koji je u suprotnosti sa navedenim pravilima.
«www.sexoglasi.net» nema nikakvu obavezu da pregleda bilo kakve poruke, informacije ili sadržaje koje na svojim stranicama objave registrovani korisnici i ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu vezano za bilo koje takve poruke.
«www.sexoglasi.net» zadržava pravo da ukloni sadržaje pojedinog korisnika bez obaveštenja ukoliko se ustanovi da je korisnik prekršio pravila ili ako sadržaj nije u skladu sa pravilima, takode «www.sexoglasi.net» ima pravo da takvim korisnicims zabrani pristup na sajt, zbog narušavanja pravila i uslova korišcenja.
16.www.sexoglasi.net» može povremeno kontrolisati poruke na sajtu i može odbiti da prihvati i/ili da ukloni bilo koju takvu poruku koja sadrži sledece:
- nezakonit, štetan, preteci, uvredljiv, uznemiravajuci, klevetnicki, prostacki, nedolican, pun mržnje, i rasno, etnicki ili na drugi nacin nepoželjan materijal, ukljucujuci ali ne ogranicavajuci se na svaki materijal koji podstice na ponašanje koje predstavlja kazneno delo, koje dovodi do gradanske odgovornosti ili na bilo koji drugi nacin krši poitivno pravo
oglase ili potraživanja bilo koje vrste.
sadržaje koje šalju korisnici koji se lažno predstavljaju;
poruke zaposlenih u «www.sexoglasi.net» koji nisu njegovi ovlašceni portparoli, a koji tvrde da govore u ime «www.sexoglasi.net» ili sadrže poverljive informacije ili izražavaju mišljenja vezano za «www.sexoglasi.net»

Prilikom postavljanja slika potrebno je pridržavati se sledecig uputstava:
Ukoliko je na slici više od jedne osobe, vlasnik slike treba da istakne sebe tako što ce oznaciti mesto na slici ili ispod nje.
Ukoliko je pri prvom pogledu na sliku ili na njen naziv moguce shvatiti ko je vlasnik naloga/slike, znaci da ste na pravilan nacin predstavili.
Naziv koji se dodaje uz slike može biti na srpskom ili engleskom jeziku.
Slike na kojima su prikazani narkotici, alkoholna pica i duvanski proizvodi su zabranjene. List marihuane i nargile se takode smatraju narkotickim znakovima.
Moderator je ovlašcen da skloni sliku na kojoj je ocigledno da lice/lica na slici u propagira konzumiranje alkohola/cigareta.
Zabranjeno je postavljati slika koje mogu biti zašticene autorskim pravom od strane lica koja se nalaze na njima.
Ukoliko vlasnik slike nema pravo/odobrenje da postavi sliku na kojoj su prikazana druga lica, zabranjeno je prikazati/postaviti takve slike.
Zabranjeno je postavljanje slika/naziva slika koje sadrže oglas, logotip, žig, dizajn, oznaku geografskog porekla koji su zašticeni kao pravo intelektualne svojine.

17.www.sexoglasi.net» zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje gore navedena pravila. O važnim promenama i dopunama «www.sexoglasi.net» može obavestiti korisnike putem maila ili objavljivanjem na portalu. Korišcenjem bilo kojeg sadržaja na «www.sexoglasi.net sajtu smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima.
                                    

* Najaktivniji oglasi


* Najerotičnije članice


* Strane

Uslovi koriscenja

Seks Oglas
Sex oglasi Beograd
Sex Oglasi Vojvodina
Sex oglasi ona trazi
Sponzorusa

sve price